Hotline: - Email: info@jbsvietnam.com

Sứ mệnh

 

about-management-mission

Cung cấp nguồn thực phẩm chất lượng cao đến người tiêu dùng trong nước; là cầu nối giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước.