Hotline: - Email: info@jbsvietnam.com

Thủ tục nhập khẩu thịt bò đông lạnh

Thứ tư, 08/06/2016, 21:35 GMT+7

Thủ tục nhập khẩu thịt bò đông lạnh

Thủ tục nhập khẩu thịt bò đông lạnh

 Căn cứ theo quy định tại Nghị định của Chính phủ số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài và Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/4/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP thì mặt hàng thịt bò đông lạnh nhập khẩu(thịt bò úc, thịt bò mỹ, thịt bò Nhật, thịt bò New zealand,..) không thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu hay hạn chế nhập khẩu.

THỦ TỤC NHẬP KHẨU THỊT BÒ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 100% VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Về chính sách nhập khẩu: 
- Căn cứ theo quy định tại Nghị định của Chính phủ số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài và Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/4/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP thì mặt hàng thịt bò đông lạnh nhập khẩu(thịt bò úc, thịt bò mỹ, thịt bò Nhật, thịt bò New zealand,..) không thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu hay hạn chế nhập khẩu.
- Theo quy định tại Điều 2 và Điều 4 Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 22/4/2013 của Bộ Công thương quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì:
“Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được tiến hành các hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo quy định của Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan…
Điều 4. Thực hiện quyền nhập khẩu
1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền nhập khẩu được nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài vào Việt Nam theo các điều kiện sau:
a) Hàng hóa nhập khẩu không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, danh mục hàng hóa tạm ngừng nhập khẩu, danh mục hàng hóa không được quyền nhập khẩu theo cam kết quốc tế;
b) Hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục hàng hoá nhập khẩu có điều kiện, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật;
c) Hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu theo lộ trình trong các cam kết quốc tế, doanh nghiệp phải thực hiện theo lộ trình cam kết;
d) Mặt hàng nhập khẩu phải phù hợp với nội dung quyền nhập khẩu doanh nghiệp đã được cấp phép thực hiện…”
thit-bo-nhap-khau

                            Nhập khẩu thịt bò bằng đường biển


- Theo quy định tại Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì thực phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu vào Việt Nam phải đáp ứng một số điều kiện. Trong đó, Điều 5 có quy định sản phẩm nhập khẩu phải được sản xuất từ cơ sở được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công nhận đáp ứng yêu cầu ATTP, lô hàng nhập khẩu phải có chứng nhận an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu cấp.
Liên hệ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, Cục Thú y) để được hướng dẫn chi tiết.

Trích : Cục hải quan Việt Nam


 


Người viết : admin

Tin tiêu điểm